SAFER – pocedura zabiegu

Zabieg transplantacji włosów w technice SAFER przebiega w kilku fazach:

  1. Przygotowanie obszaru donorowego

Znieczulenie miejscowe roztworem lidnokainy z adrenaliną, tumescencja ułatwia pobieranie graftów.

  1. Pobranie graftów z wykorzystaniem głowicy ekstrakcyjnej (sztance w rozmiarach 0,8 mm – 0,9 mm – 1,0 mm – 1,2 mm)

Wykorzystanie podciśnienia sprawia, że sztanca nie musi głęboko wnikać w głąb skóry – zmniejsza się ryzyko uszkodzenia graftów. Unika się także możliwości naruszenia graftów przez operowanie pęsetą.

  1. Przygotowanie obszaru biorczego
  2. Implantacja graftów z wykorzystaniem głowicy implantacyjnej (istnieje możliwość równoległej pracy 2 głowic).