SAFER i inne techniki przeszczepu włosów

SAFER to – na dzień dzisiejszy – optymalny wybór klinki rozważającej rozszerzenie swojej oferty o zabiegi przeszczepu włosów.

 • Metoda STRIP jest coraz powszechniej odrzucana przez pacjentów ze względu na wysoka traumatyczność i trwałe ślady po zabiegu. Skuteczne wdrożenie metoda STRIP w klinice wymaga także znaczących inwestycji w sprzęt (mikroskopy), a przede wszystkim w czasochłonne wyszkolenie personelu zdolnego do uzyskania akceptowalnie niskiego poziomu transsekcji pobranego materiału.
  Metoda Strip

  Metoda Strip

 • Wykonywanie przeszczepu włosów w klasycznej, manualnej technice FUE – za pomocą prostych i tanich narzędzi – jest zawsze wysoce czasochłonne. Osiąganie akceptowalnych czasów wykonania zabiegu jest możliwe – wymaga jednak znakomicie wyszkolonych i zgranych w pracy zespołów operacyjnych. Relatywnie długa jest także krzywa uczenia się dla operatora – tak, by był w stanie osiągać akceptowalny dla pacjentów poziom transsekcji graftów.
  Brak jednoznacznych badań klinicznych w tym zakresie, wydaje się jednak uzasadnioną teza, że operowanie szczypcami przy ekstrakcji, a później implantacji graftów jest de facto znacznie bardziej traumatyczne dla nich niż ekstrakcja i implantacja za pomocą urządzenia pneumatycznego.

  Metoda FUE

  Metoda FUE

 • Zauważalny na rynku USA robot ARTAS w dostępnej obecnie wersji nie stanowi realnej i atrakcyjnej alternatywy:
  • Urządzenie posiada aprobatę FDA wyłącznie do ciemnych, prostych włosów. Włosy kręcone, blond, rude, siwe – nie mogą być operowane z pomocą tego urządzenia
  • ARTAS automatyzuje jedynie fragment zabiegu – wykonanie nacięć ekstrakcyjnych. Faktyczna ekstrakcja graftów odbywa się manualnie, z pomocą szczypiec. Także w pełni manualnie dokonywana jest implantacja graftów.
  • Koszt zakupu urządzenia sięga 0,8 miliona złotych, a do kosztów doliczyć jeszcze należy „royalties” w wysokości 1 USD do każdego pobranego graftu
Robot ARTAS

Robot ARTAS