Rozwój rynku przeszczepów włosów – dane ISHRS za 2013 r.

International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS) opublikowało dane na temat rynku przeszczepów włosów w roku 2013.

Udział w rynku metody „paskowej” (STRIP) gwałtownie spada – z poziomu 77,5% w roku 2011 do 67,5% w roku 2013 (spadek o 13%).

Jednocześnie szybko rośnie udział metody FUE, w szczególności tzw „automated FUE” – czyli właśnie technologii SAFER i podobnych. W roku 2011 wszystkie technologie FUE  łącznie miały udział w rynku wynoszący 22% (z tego 10,9% FUE zautomatyzowane). W raporcie za rok 2013 znajdujemy dane potwierdzające wzrost udziału w rynku metody FUE o 46% (do poziomu 32,2%), a metody FUE zautomatyzowanej – wzrost o 96%! (Z poziomu 10,9% do 21,4%)

Bardzo dynamiczne zmiany zanotowano w Europie – wzrost o 39% w stosunku do roku 2010. Wykonanych zostało ponad 54 tysiące zabiegów.

Szybko rośnie udział kobiet wśród pacjentów, bardzo dynamicznie rozwija sie także segment przeszczepów brwi i rzęs.

Szczegółowe dane znaleźć można na stronach ISHRS