Informacja dla lekarzy

Korzyści z wykorzystania urządzenia SAFER:

  • Skrócony czas operacji w stosunku do manualnej metody FUE
  • Techniczne uproszczenie wykonania zabiegu – bezproblemowe uzyskanie minimalnego poziomu transsekcji graftów
  • Niskie wymagania co do liczebności personelu pomocniczego i sprzętowego wyposażenia Sali zabiegowej

Urządzenie zapewnia wysoką rentowność inwestycji – w typowych warunkach zwrot następuje po około 22-25 wykonanych zabiegach.

Przychód uzyskiwany z zabiegu kalkulowany jest jako:

 liczba graftów (zazwyczaj około 800 – 1200)   x   cena za graft  (w Polsce kształtująca się na poziomie 12 zł – 14 zł)

 

Całkowite koszty wykonania zabiegu (materiały, preparaty, asysta) mieszczą się poniżej 1 000 zł.